Integraal kind Centrum Sloterdijk

Het kind centraal

Bij IKC Sloterdijk hebben we een gezamenlijke visie op leren, ontwikkeling en samenwerken. Het kind staat daarbij centraal en ouders zijn betrokken. Er zijn heterogene groepen, waarbij samenwerken centraal staat en er binnen de groep een vorm van individueel onderwijs is. Er is aandacht voor Engels als 2e taal. We gaan uit van ervaringsgericht onderwijs, een concept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen.

Het onderwijs op IKC Sloterdijk wordt gestructureerd volgens ontwikkelpijlers. Deze pijlers omvatten alle leerdoelen, zowel de wettelijk vastgestelde als de specifieke doelen van IKC Sloterdijk.

Bij IKC Sloterdijk is er plaats voor iedereen, inclusief elk kind en alle medewerkers. De ruimte die geboden wordt, strekt zich uit tot spelen, leren, ontdekken en experimenteren. De ontwikkelpijlers belichamen alle kennis en vaardigheden die we belangrijk vinden om gedurende de schoolloopbaan te ontwikkelen.

Hoe werkt het aanmelden voor de basisschool?

Op de website van het BBO staat alle informatie hierover. Daar staat ook de brochure over het stedelijk toelatingsbeleid 2024-2025 en het voorkeursformulier voor de basisschool in Amsterdam. Lever dit formulier in op de school van uw eerste voorkeur én voeg een adresbewijs toe. Voor IKC Sloterdijk kan dit digitaal naar info@ikcsloterdijk.nl
For English: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/en-procedure