Wij hebben een gezamenlijke visie op leren, ontwikkeling en samenwerken.

Bij ons staat het kind centraal en zijn ouders betrokken. Er zijn heterogene groepen, waarbij samenwerken centraal staat en er binnen de groep een vorm van individueel onderwijs is. We hebben aandacht voor Engels als 2e taal. We gaan uit van ervaringsgericht onderwijs, een concept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen.

Wil je meer informatie of alvast kennismaken?
Neem dan contact met ons op.

Ervaringsgericht

Factoren die de betrokkenheid van kinderen stimuleren zijn: een goede sfeer, het juiste niveau, aansluiten bij de leefwereld, afwisselende activiteiten en ruimte voor keuzes.

Drie pijlers

  • vrij initiatief: vanuit de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen
  • milieuverrijking: een rijke leeromgeving met de leerkracht als begeleider en observator
  • ervaringsgerichte dialoog: aanvaarding, echtheid en empathie

In de praktijk

Kringen en forum: in de kring kunnen leerlingen gedachten en ervaringen uitwisselen. Bij een forum komen meerdere klassen tegelijk bij elkaar om iets te bespreken.

Contractwerk: tijdens contractwerk kan een leerling zelfstandig aan taken werken.

Projectwerk: Projectwerk gaat over een bepaald thema of probleem, dat de leerlingen zelf mogen uitkiezen. Zij doen hier onderzoek naar en rapporteren hierover.

Ateliers: bij ateliers draait het om actief bezig zijn. Hiervoor wordt apart tijd vrijgemaakt. Kinderen kunnen kiezen uit activiteiten met bijzondere materialen. Deze activiteiten kunnen ook buiten school worden uitgevoerd en met externe begeleiding.

Vrije keuze: Bij het vrije keuzedeel kunnen kinderen kiezen uit verschillende opdrachten die op hun niveau en interesses zijn afgestemd. Zij krijgen hierin veel vrijheid.

IKC Sloterdijk

Dé plek waar onderwijs en opvang samenkomen in een bruisende omgeving die vindingrijkheid, lef en authenticiteit omarmt. Opening in september 2024.