Samen één team

Wij werken met een team van professionals voor opvang en onderwijs. Daarbij worden diverse vakdocenten betrokken bij de groep voor o.a. kunstvakken, muziek, techniek, natuur en sport. De duo directie is samen verantwoordelijk voor het hele IKC. We werken en denken als team vanuit één geheel. IKC Sloterdijk is een samenwerking tussen Impuls Kinderopvang, Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden en de gemeente Amsterdam.

Impuls Kinderopvang

Kinderdagverblijf, voorschool of buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
De wereld om je heen ontdekken. De eerste kleine stapjes naar zelfstandigheid. Vriendschap, samen leren en goed voorbereid naar de basisschool. 

Openbaar Onderwijs

Bij Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) leren we voor het leven.
We leren van en met elkaar, we luisteren, leggen de verbinding en nemen verantwoordelijkheid. We bouwen op elkaars krachten en erkennen elkaars verschillen. Zo verbeteren we ons onderwijs, elke dag een beetje meer.